Опрема за рехабилитација и заздравување

Заштитен конус (Елизабетански)

280 ден1,500 ден

Опрема за рехабилитација и заздравување

Julius-K9 Појас за рехабилитација на задни нозе

3,600 ден4,400 ден

Опрема за рехабилитација и заздравување

Заштитно боди

840 ден2,810 ден

Опрема за рехабилитација и заздравување

Воздушен штитник за заздравување (конус)

750 ден1,550 ден

Опрема за рехабилитација и заздравување

Заштитен конус

210 ден1,100 ден