Дрвена бариера Monti

2,200 ден

Дали сметате дека има потреба да го ограничите местото на движење на Вашиот миленик или да спречите да влезе во место во кое не смее да се шета? Тоа е многу лесно да се изведе поради тоа што оваа дрвена бариера лесно ќе го ограничи местото кое треба да биде без пристап како на пример на балкон или пред скалите. Целосно изработена од дрво.

Оваа ограда максимално може да биде 107 см во должина.

Да не се користи за деца!

Ширина- 60 до 107 см. Висина 80 см.