Чешел за отплеткување

750 ден

Чешел за отплеткување на крзно, големи јазоли по крзното (горно или долно), со посебен дел за палецот за поголема контрола. Помага во сечење на големи јазоли и исто во расплеткување.