Опрема за рехабилитација и заздравување

Заштитен конус (Елизабетански)

280 ден1,500 ден