-20%

Месечна акција:

Базен L

4.800 ден
-21%

Месечна акција:

Базен M

3.300 ден
-22%

Месечна акција:

Базен S

2.000 ден