Чешел со запци кратки/ долги

480 ден

Чешел со метални запци, за оние кучиња кои имаат долго и двојно крзно. Има 2 различни должини на запци за горно и долно крзно. Се препорачува за разчешлување и отплеткување на чворчиња.