Помагала за предни екстремитети

BT Soft Plus ортопедско помагало за лакт

5.800 ден6.000 ден