Помагала за предни екстремитети

BT Soft Plus ортопедско помагало за лакт

5.800 ден6.000 ден

Ортопедски и медицински кревети

BT Blue Carpet ортопедски душек

12.300 ден14.300 ден

Помагала за задни екстремитети

BT Jump ортопедско помагало за колено

7.440 ден9.140 ден