ПОКАНА НА ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКА ТЕЗА Ноември 2019

Тимот на Луна Пет со огромно задоволство Ве поканува на одбраната на магистерската теза на Деспина Ковачева.