CANIS ВО МИТОЛОГИИТЕ И ВО УРБАНОТО ЖИВЕЕЊЕ е-книга мај 2020

Со огромна радост Ве известуваме дека во печат излезе книгата CANIS ВО МИТОЛОГИИТЕ И ВО УРБАНОТО ЖИВЕЕЊЕ од авторите Деспина Ковачева и Синиша Алексовски, каде ќе можете да најдете многу интересни информации како биле восприемани кучињата во митологиите, потоа кулурата на живеење со домашен миленик – куче и на крајот, еден кус осврт на најзастапените раси на кучиња во Скопје.

 

е-книга CANIS ВО МИТОЛОГИИТЕ И ВО УРБАНОТО ЖИВЕЕЊЕ