БЛАГОДАРНИЦА ОД ЛАЈКА

Благодариме многу на Лајка за Благодарницата која ни ја доделија.

Многу сме радосни и секако, многу поттикнати да продолжиме и понатаму во насока на помагање и учество во хуманитарни акции за бездомните кучиња, со надеж дека нашата помош ќе допринесе за повеќе среќни опафчиња.