ПРВИОТ МАГИСТЕР ПО НУТРИЦИОНИЗАМ – ИСХРАНА ЗА КУЧИЊА ВО МАКЕДОНИЈА ноември 2019

На 08 ноември 2019 година во просториите на Економскиот Институт при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Деспина го одбрани својот магистерски труд под наслов:

Маркетинг стратегија на производ – по примерот за храна за кучиња

и се стекна со звање магистер по агри економија, со што стана и првиот нутриционист за исхрана за кучиња во Македонија.

Деспина, се гордееме со тебе!!!

Нашата огромна радост ја споделивме и во Луна пет, каде со поклончиња ги дочекавме нашите крзнени пријателчиња.