МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА НА ПРОИЗВОД – НА ПРИМЕРОТ НА ХРАНА ЗА КУЧИЊА

Одбранет магистерски труд:   Маркетинг стратегија на производ – на примерот на храна за кучиња

МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА НА ПРОИЗВОД – НА ПРИМЕРОТ НА ХРАНА ЗА КУЧИЊА Одбранет магистерски труд Деспина Ковачева